C C C C A+ A A- X

Декларации по ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР

НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ

ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РАЙОНЕН СЪД - ПЪРВОМАЙ

Вх. № / дата

Служител

Декларация

Три имена

Длъжност

1

4522 / 13.07.2018

Атанаска Ангелова Гаджева-Иванова

Административен секретар

4522

2

4523 / 13.07.2018

Петя Георгиева Монева

Човешки ресурси

4523

3

4524 / 13.07.2018

Ирина Костадинова Йорданова

Счетоводител

4524

4

4525 / 13.07.2018

Атанаска Петкова Цветкова

Съдебен деловодител в регистратурата

4525

5

4526 / 13.07.2018

Елена Петрова Дамянова

Съдебен деловодител

4526

6

4527 / 13.07.2018

Нина Кузмова Колева

Съдебен деловодител-архивар

4527

7

4528 / 13.07.2018

Мария Живкова Запрянова

Съдебен деловодител

4528

8

4529 / 13.07.2018

Василка Апостолова Антонова

Призовкар-чистач

4529

9

4530 / 13.07.2018

Венета Желязкова Хубенова

Съдебен секретар

4530

10

4531 / 13.07.2018

Христо Димитров Ников

Работник, поддръжка сгради

4531

11

875 / 11.02.2019

Милена Делчева Иванова

Съдебен деловодител

875

12

1722 / 30.03.2020

Елена Пенчева Велева

Счетоводител

1722


РЕГИСТЪР

НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ

ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 И Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РАЙОНЕН СЪД - ПЪРВОМАЙ

Вх. № / дата

Служител

Вид декларация

(при встъпване в длъжност, ежегодна, при освобождаване от длъжност / за промяна в декларирани обстоятелства)

Три имена

Длъжност

1

3406 / 23.05.2018

Атанаска Ангелова Гаджева-Иванова

Административен секретар

встъпителна

2

3409 / 23.05.2018

Нина Кузмова Колева

Съдебен деловодител-архивар

встъпителна

3

3441 / 25.05.2018

Христо Димитров Ников

Работник, поддръжка сгради

встъпителна

4

3442 / 25.05.2018

Венета Желязкова Хубенова

Съдебен секретар

встъпителна

5

3449 / 25.05.2018

Елена Петрова Дамянова

Съдебен деловодител

встъпителна

6

3450 / 25.05.2018

Ирина Костадинова Йорданова

Счетоводител

встъпителна

7

3598 / 01.06.2018

Петя Георгиева Монева

Човешки ресурси

встъпителна

8

3729 / 07.06.2018

Атанаска Петкова Цветкова

Съдебен деловодител в регистратурата

встъпителна

9

3759 / 07.06.2018

Василка Апостолова Антонова

Призовкар-чистач

встъпителна

10

3767 / 08.06.2018

Мария Живкова Запрянова

Съдебен деловодител

встъпителна

11

887 / 11.02.2019

Милена Делчева Иванова

Съдебен деловодител

встъпителна

12

2992 / 09.05.2019

Елена Петрова Дамянова

Съдебен деловодител

ежегодна

13

3028 / 13.05.2019

Ирина Костадинова Йорданова

Счетоводител

ежегодна

14

3061 / 13.05.2019

Атанаска Петкова Цветкова

Съдебен деловодител в регистратурата

ежегодна

15

3062 / 13.05.2019

Василка Апостолова Антонова

Призовкар-чистач

ежегодна

16

3063 / 13.05.2019

Петя Георгиева Монева

Човешки ресурси

ежегодна

17

3067 / 14.05.2019

Венета Желязкова Хубенова

Съдебен секретар

ежегодна

18

3068 / 14.05.2019

Атанаска Ангелова Гаджева-Иванова

Административен секретар

ежегодна

19

3075 / 14.05.2019

Нина Кузмова Колева

Съдебен деловодител-архивар

ежегодна

20

3077 / 14.05.2019

Мария Живкова Запрянова

Съдебен деловодител

ежегодна

21

3083 / 14.05.2019

Христо Димитров Ников

Работник, поддръжка сгради

ежегодна

22

1723 / 30.03.2020

Елена Пенчева Велева

Счетоводител

встъпителна

23

1863 / 10.04.2020

Ирина Костадинова Йорданова

Счетоводител

при освобождаване от длъжност

24

2412 / 22.05.2020

Христо Димитров Ников

Работник, поддръжка сгради

ежегодна

25

2656 / 05.06.2020

Елена Петрова Дамянова

Съдебен деловодител

ежегодна

26

2696 / 08.06.2020

Василка Апостолова Антонова

Призовкар-чистач

ежегодна

27

2707 / 08.06.2020

Нина Кузмова Колева

Съдебен деловодител-архивар

ежегодна

28

2722 / 09.06.2020

Милена Делчева Иванова

Съдебен деловодител

ежегодна

29

2723 / 09.06.2020

Петя Георгиева Монева 

Човешки ресурси

ежегодна

30

2724 / 09.06.2020

Венета Желязкова Хубенова

Съдебен секретар

ежегодна

31

2763 / 10.06.2020

Атанаска Ангелова Гаджева-Иванова

Административен секретар

ежегодна

32

2848 / 12.06.2020

Мария Живкова Запрянова

Съдебен деловодител

ежегодна

33

2871 / 15.06.2020

Атанаска Петкова Цветкова

Съдебен деловодител в регистратурата

при освобождаване от длъжност

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация