C C C C A+ A A- X

Представяне

Районен съд - Първомай в качеството си на правораздавателен орган работи за спазването на законите в съдебния район, за правилното им приложение и акуратно обслужва гражданите, поискали услуги от него. Осигурява равенство и условия за състезателност на страните в процеса.

Компетентност

Районен съд - Първомай е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Разглежда делата в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго.

Съдебен район

Община Първомай - град Първомай и селата Брягово, Буково, бяла река, Виница, Воден, Градина, Добри дол, Драгойново, Дълбок извор, Езерово, Искра, Караджалово, Крушево, Поройна, Православен, Татарево

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация