C C C C A+ A A- X

Бланки и образци


1. Молба за издаване на заверен препис от съдебен акт

2. Молба за получаване на изпълнителен лист

3. Молба за получаване на незаверено копие от документ по дело

4. Молба за образуване на изпълнително дело

5. Заявление за издаване на свидетелство за съдимост

6. Молба за присъединяване на взискател

7. Молба за спиране на изпълнение по чл. 348 от ГПК

8. Молба за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела

9. Молба за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела за издръжка

10. Молба за участие в публична продан

11. Молба за връщане на задатък

12. Молба за теглене на суми от детски влог на малолетен

13. Молба за теглене на суми от детски влог на непълнолетен

14. Молба за разрешение за сключване на граждански брак от непълнолетен

15. Декларация от родители за даване на съгласие за сключване на граждански брак от непълнолетен

16. Заявление за кандидатстване на работа

17. Автобиография

18. Декларация за обстоятелствата по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт

19. Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно пидобито имущество

20. Заявление за получаване на призовки и съобщения по електронен път

В съдебноизпълнителна служба можете да подадете

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация